JOM SOLAT

Tuesday, April 19, 2011

Kenali Sahabat: Abu Ubaidah bin al-Jarrah

Bagi setiap umat mempunyai orang kepercayaan, dan orang kepercayaan umat ini
adalah Abu Ubaidah bin al-Jarrah
 -Muhammad Rasulullah

Seorang lelaki yang peramah, sangat bertawadhu’, sangat pemalu, tetapi jika suatu masalah datang menerpanya dan perkara genting menghalangnya, maka dia akan berubah laksana singa yang mengaum menampakkan taring dan kuku-kukunya. Dia menyerupai hujung pedang yang kilatan dan sambarannya, mirip ketajaman dan kekuatannya.Dia adalah orang kepercayaan umat Muhammad, nama sebenar beliau adalah Amir bin Abdullah al-Jarrah al-Fihri al-Quraisy.Abu Ubaidah termasuk dalam kalangan assabiqunal awwalun, memeluk Islam sehari selepas Abu Bakr as-Siddiq, keislamannya di tangan as-Siddiq. Abu Bakr membawanya, membawa Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Mazh’un dan al-Arqam bin Abu al-Arqam kepada baginda Rasulullah. Maka mereka mengikrarkan kalimah kebenaran dihadapan baginda.Abu Ubaidah hidup di Makkah dengan ujian berat yang menimpa dirinya bersama kaum muslimin dari awal hingga akhir, sementara dia tetap berdiri tegak dan tegar dalam menghadapinya. Semata-mata membela Allah dan RasulNya dalam setiap kesempatan.Namun ujian Abu Ubaidah di perang Badar adalah ujian paling berat yang tidak pernah terdetik dalam benak sesiapapun.TEBASAN PEDANG ABU UBAIDAHDalam perang Badar, Abu Ubaidah melangkah maju menembus barisan musuh tanpa ada rasa gentar menghampiri kematian, kaum musyrikin gentar menghadapinya, Abu Ubaidah bergerak ke kiri ke kanan penuh keyakinan, satu persatu tersingkir menyungkur apabila berhadapan dengannya.Tetapi seorang lelaki Quraisy yang sentiasa berusaha menghalang langkah Abu Ubaidah dari setiap arah, yang kerananya Abu Ubaidah menjauhinya agar tidak berhadapan dengannya.Namun, lelaki ini terus menerus menyerang sementara Abu Ubaidah terus menjauhinya. Akhirnya, lelaki itu tidak lagi memberi peluang bagi Abu Ubaidah menjauhinya, berdiri di hadapannya menghalangi Abu Ubaidah mara melawan musuh-musuh Allah.Abu Ubaidah hilang kesabaran, akhirnya beliau menebas pedangnya kearah kepala lelaki tersebut, pedang itu membelahnya menjadi dua bahagian, lelaki itupun tersungkur dan tidak pernah bangun lagi, buat selama-lamanya.Ketahuilah wahai saudaraku, bahawa lelaki yang tersungkur dan tidak pernah bangun lagi oleh tebasan pedangnya itu adalah Abdullah bin al-Jarrah, bapa kandungnya sendiri.
Sesungguhnya Abu Ubaidah tidak menamatkan riwayat bapanya, akan tetapi dia membunuh syirik yang bersemayam pada jasad bapanya itu.(Allah Taala menurunkan ayat al-Quran terkait kisahnya pada ayat 22 surah al-Mujadalah)ORANG KEPERCAYAAN BAGINDAMuhammad bin Ja’afar menyampaikan bahwa delegasi orang Nasrani datang pada Rasulullah, dia berkata “Wahai Abu Qasim, utuslah seorang lelaki dari sahabatmu yang kamu redhai untuk kami agar dia memutuskan perkara antara kami dan perkara yang kami perselisihkan, kalian wahai kaum muslimin bagi kami adalah orang-orang yang dipercayai”.Nabi Sallallahu alaihi wasallam menjawab: “Datanglah kepadaku di siang hari, akan aku mengutuskan seorang lelaki yang kuat lagi amanah pada kalian”.Umar al-Khattab berkata: “Hari itu aku berangkat ke masjid lebih awal, aku berharap agar mendapat tugas daripada Rasul Allah menjadi orang dengan ciri yang dinyatakan baginda”.Selesai baginda mengerjakan solat Zohor, baginda melihat ke kanan dan kiri, manakala aku berusaha mengangkat tubuhku agar baginda melihatku. Baginda terus melihat ke kiri ke kanan sehingga baginda melihat Abu Ubaidah al-Jarrah, maka baginda memanggilnya dan bersabda: “Pergilah bersama mereka, jadilah hakim diantara mereka dengan berpijak kepada kebenaran dalam perkara yang mereka perselisihkan”.Umar al-Khattab berkata: “Ternyata Abu Ubaidah mendapatnya”.Abu Ubaidah bukan hanya orang yang dipercayai semata-mata, akan tetapi beliau mampu menggabungkan kekuatan disamping amanah, terlihat dibanyak kesempatan.PEMUDA TAMPAN DENGAN GIGI YANG TANGGALDalam perang Uhud, saat kaum muslimin terpukul mundur, penyeru kaum musyrikin berteriak: “Tunjukkan pada aku Muhammad, tunjukkan pada aku Muhammad”. Pada saat itu, Abu Ubaidah salah seorang yang berdiri di sekeliling Rasulullah untuk melindungi baginda dengan dada-dada mereka dari serangan tombak-tombak musyrikin.Perang pun selesai, gigi seri Rasulullah patah dan kening baginda terluka. Dua lingkaran besi patahan baju perang baginda tertancap di pipi baginda, maka as-Siddiq Abu Bakr mendekati Rasulullah berniat mencabutnya dari pipi baginda yang mulia. Akan tetapi Abu Ubaidah berkata: “Aku bersumpah dengan nama Allah atasmu, berikan tugas itu padaku”. Maka as-Siddiq membiarkan untuknya. Abu Ubaidah khuatir andai dia mencabutnya dengan tangan akan menyakiti Rasulullah, maka Abu Ubaidah menggigitnya dengan gigi depannya dengan sangat kuat dan berhasil mencabutnya, namun gigi depan Abu Ubaidah ikut tercabut kerananya.Lalu Abu Ubaidah menggigit besi kedua dengan gigi depannya yang lain, dia mencabutnya dan gigi depannya itupun ikut tanggal sekali kerananya.Kata Abu Bakr as-Siddiq: “Abu Ubaidah termasuk orang paling tampan dengan dua gigi depan yang tertanggal”.WASIAT TERAKHIRNYAKetika Abu Ubaidah berada di Syam memimpin pasukan kaum muslimin, membawa satu kemenangan kepada kemenangan berikutnya sehingga Allah Taala membuka seluruh wilayah Syam melalui tangannya.Dalam keadaan perang sedang berkecamuk, tiba-tiba Syam diserang penyakit taun dan memamah satu persatu nyawa penduduknya ketika itu. Amirul Mukminin Umar al-Khattab pula sangat khuatir keselamatan dan kesihatan Abu Ubaidah segera mengirim surat memerintahkan Abu Ubaidah segera berangkat pulang ke Madinah al-Munawwarah.Manakala Abu Ubaidah yang menerima surat itu menulis: “…aku tidak ingin berpisah dari mereka (pasukan muslimin) sehingga Allah menetapkan keputusanNya pada diriku dan pada diri mereka. Jika surat ini telah sampai ke tanganmu maka bebaskanlah aku dari permintaanmu dan izinkan aku untuk tetap tinggal di tengah pasukanku”.Begitu jawapannya, Umar al-Khattab menangis hingga airmata melewati janggutnya. Orang sekitarnya yang melihat beliau menangis teresak-esak berkata: “Wahai Amirul Mukminin, apakah Abu Ubaidah telah wafat?”.Umar menjawab: “Belum, namun dia sudah dekat kepadanya”.
Dugaan al-Faruq Umar tidak salah kerana tidak lama setelah itu Abu Ubaidah diserang taun. Manakala Abu Ubaidah melihatkan tanda-tanda kematian pada dirinya, beliau berwasiat pada bala tenteranya: “Aku berwasiat pada kalian, jika kalian menerimanya nescaya kalian sentiasa diatas kebaikan. Dirikanlah solat, tunaikanlah zakat, berpuasalah di bulan Ramadhan, bersadaqahlah, laksanakan ibadah haji dan umrah dan hendaknya kalian saling memberi nasihat, bersikap jujur kepada pemimpin kalian dan jangan menipu mereka. Janganlah kalian terlalai oleh dunia, sekalipun seseorang berumur seribu tahun dia akan tetap menemui apa yang aku temui saat ini. Sesungguhnya Allah telah menetapkan kematian atas anak-anak Adam, mereka pasti mati dan orang yang paling cerdik dari masalah ini adalah orang yang paling taat pada Allah dan paling giat beramal untuk hari kebangkitan. Wassalamu alaikum warahmatullah”.

No comments: